Kopia popularnego plakatu,…

Kopia popularnego plakatu,…

Kopia popularnego plakatu, tutaj namalowana na murze odgradzającym osiedla żydowskie od terenów palestyńskich w Betlejem, niedaleko Jerozolimy.

Obecnie plakat ten ma nowe życie – reklamuje Palestynę w sensie okupowanych ziem zamieszkałych przez Arabów. Co ciekawe plakat ten został stworzony w zupełnie innym celu. Namalował go żydowski artysta w 1936 roku i służył promocji tego regionu. Palestyna oznaczała po prostu nazwę krainy. Plakat miał reklamować wśród Żydów te ziemie jako cel turystyczny, ale także jako cel osiedlenia się Żydów mieszkających w Europie.

Na plakacie pokazane oczywiście jest stare miasto w Jerozolimie. Ma to pokazać, że region ten, wbrew ówczesnej opinii, jest zamieszkały i tętniący życiem.

#izrael #palestyna #podroze #jemprzeciez <- mój tag o Azji

Comments are closed.