Airbnb zwalnia 25% pracowników, prawie 2 tysiące osób

Airbnb zwalnia 25% pracowników, prawie 2 tysiące osób

Firma spodziewa się, że przychody za 2020 spadną o 50% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Comments are closed.